MỤC LỤCDANH MỤC VIẾT TẮT

DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ BẢNG BIỂUCHƯƠNG I : PHẦN MỞ ĐẦU

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

1.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

1.5 GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨUCHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ QUẬN BÌNH THẠNH

2.1 VỊ TRÍ

2.2 KHÍ HẬU

2.3 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

2.4 ĐẶC ĐIỂM VĂN HOÁ, XÃ HỘI

2.4.1 Dân số

2.4.2 Văn hóa

2.4.3 Ytế, giáo dục

2.4.4 Cơ sở hạ tầng kỹ thuậtCHƯƠNG III : TỔNG QUAN VÙNG SẠT LỞ BÁN ĐẢO

THANH ĐA BÌNH QUỚI

3.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

3.2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

3.2.1 Nhiệt độ

3.2.2 Độ ẩm

3.2.3 Chế độ mưa

3.2.4 Hướng gió chính

3.3. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ, XÃ HỘI

3.2.1 Dân số

3.2.2 Tình hình triển kinh tế

3.2.3 Văn hóa xã hội

3.4 HIỆN TRẠNG CƠ SỞ HẠ TẦNGCHƯƠNG IV : HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÙNG SẠT LỞ BÁN ĐẢO THANH ĐA BÌNH QUỚI

4.1 CÁC YẾU TỐ ĐỊA CHẤT

4.1.1 Địa hình địa mạo

4.1.2 Cấu trúc địa chât

4.1.3 Tính chất cơ lý của đất đá

4.1.4 Đánh giá về yếu tố địa chất

4.2 CÁC HIỆN TƯỢNG ĐỊA CHẤT

4.3 ĐIỀU KIỆN KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

4.3.1 Cấu tạo địa chất sông Sài Gòn khu vực Bán đảo Thanh Đa

4.3.2 Điều kiện thủy văn

4.3.3 Đặc điẻm và tính chất của thủy triều

4.3.4 Đánh giá về đặc điểm dòng chảy và thủy triềuCHƯƠNG V : ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG

5.1 NGUYÊN NHÂN GÂY SẠT LỞ_TÁC ĐỘNG CỦA TỰ NHIÊN VÀ CON NGƯỜI LÊN VÙNG SẠT LỞ BĐ THANH ĐA – BÌNH QUỚI

5.1.1 Tốc độ và cơ chế của hiện tượng sạt lở bờ sông

5.1.2 Nguyên nhân do tự nhiên

5.1.3 Nguyên nhân do con người

5.1.4 Phân tích nguyên nhân gây trượt lở

5.1.5 Kết luận tổng hợp các nguyên nhân gây hiện tượng sạt lở khu vực Bán đảo Thanh Đa

5.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SẠT LỞ Ở BĐ THANH ĐA – BÌNH QUỚI

5.3 ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN CỦA VÙNG SẠT LỞ

5.4 ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG SỐNG

5.4.1 Con người và đời sống

5.4.2 Sức khỏe - Y tế

5.4.3 Giáo dục

5.4.4 Kinh tế xã hội

5.5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC VÀ GIẢM THIỂU SẠT LỞ

5.5.1 Phương hướng chung

5.5.2 Sơ bộ một số giải pháp

5.5.3 Những mặt khó khănCHƯƠNG VI : KẾT LUẬN_KIẾN NGHỊ

6.1 KẾT LUẬN

6.2 KIẾN NGHỊTài liệu tham khảo A

Phụ lục 1 B – J

Phụ lục 2 K - V
Download
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: