Có quy trình khảo sát địa chất công trình nào yêu cầu Đơn vị khảo sát phải có lasxd được bộ xây dựng công nhận khả năng phép thử xuyên SPT không. Vì thanh tra đang đòi mình cái đó không thì xuất toán công trình.

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: