Kết quả nghiên cứu cấu trúc vỏ Trái Đất bằng tài liệu sóng khúc xạ của hai tuyến địa chấn dò sâu ở miền bắc Việt Nam Đinh Văn Toàn, Steven Harder, Trịnh Việt Bắc, Đoàn Văn Tuyến, Lại Hợp Phòng, Trần Anh Vũ, Nguyễn Thị Hồng Quang

[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: