Đặc điểm quặng hóa và khoáng vật các mỏ kẽm chì khu vực Làng Hích Phạm Ngọc Cẩn, Trần Tuấn Anh, Trần Trọng Hòa, Phạm Thị Dung, Ngô Thị Phượng, Trần Quốc Hùng, Bùi Ấn Niên, Nguyễn Viết Ý, Trần Văn Hiếu

[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: