Phát hiện mới về hóa thạch stromatolit trong trầm tích hệ tầng Rinh Chùa, trũng Na Dương, Lạng Sơn Phan Đông Pha, Geptner A.R.,Nguyễn Xuân Huyên, Petrova V.V.,Lê Thị Nghinh, Nguyễn Minh Quảng

[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: