Tóm tắt: Đo vẽ chi tiết các mặt cắt địa chất cắt qua các phân vị địa tầng. Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố cấu trúc để tái lập trật tự địa tầng. Phân chia chi tiết các phân vị thạch địa tầng và sinh địa tầng trong giai đoạn Paleozoi trung - thượng vùng Hạ Lang. Đối sánh địa tầng trong và ngoài khu vực. Xác lập sơ đồ tướng đá - cổ địa lý vùng Hạ Lang trong kỷ Devon. Xác lập các tiền đề địa tầng, cấu trúc nhằm định hướng tìm kiếm quặng mangan trong vùng Hạ Lang.

[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: