Giới thiệu về nội dung
Cuốn Thiết kế và thi công nền đắp trên đất yếu được biên soạn nhằm giới thiệu với bạn đọc một số vấn đề chủ yếu liên quan đến việc thiết kế và thi công nền đắp trên đất yếu ở trong và ngoài nước với mong muốn việc xây dựng trên nền đất yếu không còn là một điểm yếu của chúng ta nữa.
Nội dung chính của cuốn sách bao gồm:
Chương 1: Đất và một số khái niệm cơ bản về cơ học đất
Chương 2: Đất yếu và các vấn đề đặt ra khi thiết kế và thi công nền đắp trên đất yếu
Chương 3: Xác định các đặc trưng địa kỹ thuật của đất yếu
Chương 4: Nghiên cứu về độ ổn định
Chương 5: Nghiên cứu về lún và ảnh hưởng của lún đối với móng cọc
Chương 6: Kỹ thuật xây dựng nền đắp trên đất yếu
Chương 7: Kiểm tra thi công hiện trường và theo dõi công trình đã hoàn thành
Phụ lục I: Thí nghiệm nén không nở hông chất tải từng cấp


Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Quang Chiêu
Kiểu tập tin : PDF

Download
Mã:
https://www.dropbox.com/s/lzz7ql1y30g0u2f/thietkethicongnendatyeu.zip

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: