Trắc Địa Đại Cương – Hoàng Xuân Thành | Đào Duy Liêm, 290 Trang
Cuốn sách gồm 4 phần chính: Những kiến thức cơ bản về trắc địa; Các phương pháp đo đạc cơ bản và thiết bị đo; Phương pháp thành lập bình đồ tỷ lệ lớn; Những kiến thức trắc địa ứng dụng trong công tác quy hoạch, khảo sát, thiết kế và thi công các công trình công nghiệp, dân dụng nói chung và công trình thủy lợi nói riêng.
Phần 1. Kiến thức chung về trắc địa
- Chương 1. Bài mở đầu
- Chương 2. Kiến thức chung về trắc địa
- Chương 3. Kiến thức chung về sai số trong trắc địa
Phần 2. Các phương pháp đo đạc cơ bản
- Chương 4. Định hướng thẳng trên mặt đất
- Chương 5. Đo khoảng cách
- Chương 6. Máy thủy bình và phương pháp đo cao hình học
- Chương 7. Máy kinh vĩ và phương pháp đo góc
Phần 3. Đo vẽ bình đồ tỷ lệ lớn
- Chương 8. Đo vẽ bình đồ tỷ lệ lớn bằng phương pháp toàn đạc
Phần 4. Các công tác trắc địa khác
- Chương 9. Đo vẽ mặt cắt địa hình
- Chương 10. Đo vẽ dòng sông
- Chương 11. Sử dụng bản đồ và mặt cắt địa hình
- Chương 12. Bố trí công trình
- Chương 13. Quan trắc biến dạng công trình

Nguồn : internet
Tác giả : Hoàng Xuân Thành
Kiểu tập tin : PDF
Download
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: