Các phương pháp và thiết bị quan trắc môi trường nước – Ts.Vũ Minh, 266 Trang

Chương 1. Nước tự nhiên và ô nhiểm nguồn nước
- Thành phần hóa học của nước tự nhiên
- Hệ sinh thái nước và thành phần sinh học của nguồn nước tự nhiên
- Chất lượng nước
- Các tác nhân gây ô nhiểm nguồn nước
- Lựa chọn các thông số để đáng giá chất lượng nước
Chương 2. Các phương pháp quan trắc chất lượng nước
- Thiết kế chương trình quan trắc
- Quan trắc chất lượng nước môi trường xung quanh
- Phân tích số liệu và báo cáo
Chương 3. Các thiết bị trong quan trắc chất lượng nước
- Đo pH
- Đo độ dẫn điện
- Đo độ muối
- Đo tổng quát rắn hòa tan
- Đo nồng độ oxy hòa tan DO
- Đo độ đục
- Đo thế oxy hóa khử
Chương 4. Mạng lưới quan trắc
- Quan trắc tự đông các chất vô cơ trong nước
- Phân tích trực tuyến các chất ô nhiễm nước
- Liên kết giữa các trạm quan trắc liên tục tự động chất lượng nước
Chương 5. Mô hình hóa chất lượng môi trường nước
- Giới thiệu chung
- Cơ chế biến đổi của các chất ô nhiễm trong môi trường
- Phương trình toán học của dòng chảy
- Mô hình thủy động học của dòng sông
- Mô hình chất lượng nước trong hệ thống sông ngòi
- Môi hình chất lượng nước vùng nước lợ
- Mô hình chất lượng hồ và bể chứa
- Mô hình nước ngầm
Chương 6. Hiện trạng chất lượng nước ở Việt Nam
- Nguyên tắc chung
- Hiện trạng chất lượng nước các tỉnh phía Bắc
- Chất lượng nước tại một số tỉnh miền Trung
- Chất lượng nước các tỉnh miền Nam

Nguồn : internet
Tác giả : Đặng Vũ Minh
Kiểu tập tin : PDF
Download
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: