Giáo trình Quản Lý Chất Thải Rắn – Trần Văn Quang, 171 Trang

Chương 1 – Mở đầu
Chương 2 – Nguồn gốc, phân loại chất thải rắn đô thị
Chương 3 – Thu gom, lưu giữ và xử lý tại chổ chất thải rắn từ nhà ở
Chương 4 – Thu gom tập trung và vận chuyển chất thải rắn đô thị
Chương 5 – Xử lý chất thải rắn đô thị
Chương 6 – Thu hồi và tái chế chất thải rắn các trạm trung chuyển
Chương 7 – Chôn lấp và tiêu hủy chất thải rắn đô thị
Chương 8 – Các công cụ pháp lý và chính sách trong quản lý chất thải rắn

Nguồn : Internet
Tác giả : Trần Văn Quang
Kiểu tập tin : PDF
Download
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: