Những cổng trình nghiuên cứu đại chất đã tiến hành liên quan đén vùng nghiên cứu có thể chia làm 2 giai đoạn: Trước và sau năm 1975 Giai đoạn trước năm 1975: trong giai đoạn này nhầu hết là câc công trinhg nghiên cứu của các nhà Địa chất người Pháp, bao gồm các công trình Giai đoạn sau năm 1975: là giai đoạn có lịch sử phong ơhú đa dạng
Download

Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: