Lời nói đầu.
Chương 1. Mở đầu
Chương 2. Những thuộc tính của chất Iỏng
chưoĩng 3. Thuỷ tĩnh học
Chương 4. Động học chất Iỏng
Chương 5. Động lực học chất lỏng
Chương 6. Dòng chảy ổn định đều
Chương 7. Dòng chảy ổn định không đều
Chương 8. Dòng không ổn định: sóng dài trên mặt tự do
Chương 9. Dòng không ổn định: sóng ngắn trên mặt

Phụ Iục
Download

Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: