Quản lý chất thải rắn sinh hoạt – Ts.Nguyễn Trung Việt

zxcMục lục
Chương 1: Tổng quan về hệ thống kỹ thuật quản lý chất thải rắn sinh hoạt
Chương 2: Nguồn phát sinh, thành phần, tính chất chất thải rắn sinh hoạt
Chương 3: Tốc độ phát sinh và thu gom chất thải rắn sinh hoạt
Chương 4: Phân loại, lưu trữ và xử lý sở bộ chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
Chương 5: Thu gom chất thải rắn sinh hoạt
Chương 6: Trung chuyển và vận chuyển
Chương 7: Kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Chương 8: Tái sinh và tái sử dụng chất thải rắn sinh hoạt
Chương 9: Bãi chôn lấp

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Trung Việt
Kiểu tập tin : PDF
Download
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: