Lời nói đầu
Phần thứ nhất: Đại cương về kinh tế học và kinh tế môi trường
Chương 1: Đại cương về kinh tế học
Chương 2: Đại cương về kinh tế môi trường
Phần thứ hai: Kinh tế chất thải
Chương 3: Khái quát chung về chất thải và kinh tế chất thải
Chương 4: Những vấn đề cơ bản về kinh tế chất thải
Chương 5: Phương pháp nghiên cứu kinh tế chất thải
Phần thứ ba: Những vấn đề cơ bản về kinh tế chất thải và quản lý chất thải
Chương 6: Kinh tế học về quản lý chất thải sinh hoạt
Chương 7: Kinh tế học về quản lý chất thải công nghiệp
Chương 8: Kinh tế học về quản lý chất thải có nguồn gốc khác
Chương 9: Kinh tế học về quản lý chất thải nguy hại
Chương 10: Các công cụ trong quản lý chất thải
Chương 11: Kinh tế chất thải có sự tham gia của cộng đồng
Chương 12: Chính sách quản lý chất thải trên thế giới và ở Việt Nam
Tài liệu tham khảo

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Đình Hương
Kiểu tập tin : PDF
Download

Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: