Giáo trình cơ học kết cấu – Trịnh Thị Ngọc Liên


Nhiệm vụ chủ yếu của cơ học kết cấu là xác định nội lực và chuyển vị trong công trình. Do vậy trong thực tế ta thường gặp hai bài toán cơ bản sau:
Bài toán kiểm tra: Cho hình dạng, kích thước và các nguyên nhân tác dụng lên công trình. Yêu cầu xác định nội lực, biến dạng của hệ sau đó kiểm tra điều kiện bền, điều kiện cứng và điều kiện ổn định của công trình.
Bài toán thiết kế: Cho các nguyên nhân tác dụng lên công trình. Yêu cầu xác định nội lực sau đó dựa vào điều kiện bền, điều kiện cứng và điều kiện ổn định của công trình chọn kích thước tiết diện của các cấu kiện.

Nguồn : internet
Tác giả : Trịnh Thị Ngọc Liên
Kiểu tập tin : CHM
Download
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: