Tuần hoàn sinh địa hóa học là sự di chuyển và chuyển hóa của các hợp chất hợp thành bởi những nguyên tố xác định trong sinh quyển, khí quyển, thủy quyển, thạch quyển (bao gồm thổ quyển) dưới các tác dụng sinh hóa học. Trong các quá trình tuần hòan này luôn liên quan đến sự chuyển biến từ trạng thái hóa học này đến trạng thái hóa học khác, từ trạng thái oxy hóa (hoặc trạng thái khử) này đến trạng thái oxy hóa (hoặc trạng thái khử) khác, từ dạng khí đến dạng lỏng hoặc từ dạng rắn, lại trở về dạng khí. Nếu chỉ dựa vào các định luật nhiệt động học, thì những phản ứng như oxy hóa-khử sẽ khó mà xẩy ra, nên tuần hoàn sinh địa hóa học (biogeochemistry cycle) tồn tại trong hệ phức hợp sinh vật-phi sinh vật và có ảnh hưởng sâu sắc đến việc bảo vệ môi trường tòan cầu và xây dựng sự ổn định sinh thái. Từ khi có cuộc cách mạng công nghiệp, do họat động tăng cường của nhân loại sẽ sinh ra nhiều vật ô nhiễm chứa C, N, P, S, do đó không thể tránh khỏi gây xáo trộn cho vòng tuần hòan sinh địa hóa học, trực tiếp uy hiếp đến sự sinh tồn và sức khỏe nhân loại.
Khái quát về tuần hoàn sinh địa hóa học
(theo L.M.Prescott và cộng sự).
Download
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: