Tài liệu hướng dẫn số hóa và biên tập bản đồ bằng Microstation và Mapping Office

Hướng dẫn căn bản về kỹ thuât số hóa và biên tập bản đồ bằng Microstation và Mapping Office, định dạng PDF 134 trang

Nội dung:
Phần mở đầu
C1. Quy trình số hóa và biên tập bản đồ số
C2. Giới thiệu hệ thống phần mềm Microstation và Mapping Office
C3. Căn bản về phần mềm Microstation
C4. Thiết kế chung
C5. Nắn ảnh bản đồ
C6. Vecto hóa đối tượng dựa trên nền ảnh
C7. Hoàn thiện và chuẩn hóa dữ liệu
C8. Biên tập và trình bày bản đồ
C9. Lưu trữ dữ liệu và in bản đồ

Chương 1: Quy trình số hóa và biên tập bản đồ _ đưa ra sơ đồ tổng quát và
trình bày một cách chi tiết về mục đích, yêu cầu cũng như ý nghĩa của từng
bước trong quy trình.

Chương 2: Giới thiệu hệ thống phần mềm _ trình bày các ứng dụng cụ thể
của từng phần mềm trong công việc số hóa và biên tập bản đồ.

Chương 3: Căn bản về phần mềm MicroStation _ cung cấp các khái niệm
cơ bản về file, cấu trúc một file dữ liệu trong MicroStation. Giới thiệu các
thanh công cụ sẽ được sử dụng thường xuyên, hướng dẫn một số thao tác cơ
bản khi làm việc với MicroStaion.

Chương 4: Thiết kế chung _ trình bày và hướng dẫn thực hiện một cách cụ thể
các bước công việc chuẩn bị chung cho một hoặc nhiều các bản đồ cùng thể
loại trước khi tiến hành vectơ hóa.

Chương 5: Nắn bản đồ _ hướng dẫn cách định vị file ảnh quét bản đồ về tọa
độ thật của nó.

Chương 6: Vectơ hóa đối tượng dựa trên nền ảnh _ trình bày cụ thể các
bước và cách thực hiện trong quá trình vectơ hóa đối tượng dựa trên nền ảnh.

Chương 7: Hoàn thiện và chuẩn hóa dữ liệu _ hướng dẫn cách kiểm tra, sửa
lỗi và hoàn thiện các dữ liệu thô sau quá trình vectơ hóa.

Chương 8: Biên tập và trình bày bản đồ _ hướng dẫn cách biên tập ký hiệu
cho các đối tượng bản đồ như tô màu, trải ký hiệu, biên tập ký hiệu dạng
đường ... đối với các bản đồ cần in ra giấy hoặc hiển thị trên màn hình.

Chương 9: Lưu trữ dữ liệu và in bản đồ _ hướng dẫn cách tổ chức file, thư
mục để lưu trữ dữ liệu và cách in bản đồ bằng chương trình in Iplot.
Download
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: