Mình đang tự học arcview 3.3, làm đến chỗ số hóa thì mình không thấy có thanh register and transtorm tool trong extensions, anh chị có phần extensions đó cho mình xin đi
mail: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: