Mã:
PHẦN I: CẤU TRÚC KIẾN TẠO VÀ PHÂN CHIA HOẠT ĐỘNG MAGMA MIỀN BẮC VIỆT NAM

PHẦN II: HOẠT ĐỘNG MAGMA GIAI ĐOẠN PERMI - TRIAS

Chương I: Hoạt động MAGMA PERMI - TRIAS cấu trúc sông Đà
Chương II: Các tổ hợp núi lửa - Pluton và Pluton trũng Tú Lệ và khối nâng Phan Si Pang, Tây Bắc bắc Việt Nam
Chương III: Các tổ hợp núi lửa - Pluton Permi - Trias cấu trúc sông Hiến, ĐBVN
Chương IV: Các xâm nhập Gabro, Granit và Syenit cấu trúc Lô Gâm, ĐBVN
Chương V: Sinh khoáng giai đoạn Permi - Trias
PHẦN III: GIAI ĐOẠN KAINOZOI - HOẠT ĐỘNG MAGMA LIÊN QUAN TỚI VA CHẠM ẤN ĐỘ - ÂU Á

Chương I: Các tổ hợp núi lửa - Pluton kiềm Kali và siêu kiềm Kali Paleogen Rift sông Đà
Chương II: Hoạt động Magma trên khối nâng Phan Si Pang và đới Sông Hồng
Chương III: Sinh khoáng giai đoạn Kainozoi
Mua sách [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: