Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư tăng độ sâu khai thác đến mức -60m mỏ đá xây dựng Tân Bản Đồng Nai, công suất 1.800.000 m3/năm
Mục đích thành lập của Báo cáo ĐTM:
- Trên cơ sở các biện pháp, công suất khai thác của dự án đầu tư khai thác, cơ sở hiện trạng môi trường nền của khu mỏ, Báo cáo sẽ dự báo và đánh giá các tác động môi trường tiềm tàng chính của dự án lên môi trường xung quanh.
- Phân tích một cách có căn cứ khoa học những tác động có lợi, có hại mà dự án gây ra cho môi trường trong khu vực.
- Xây dựng và đề xuất các biện pháp tổng hợp để bảo vệ môi trường, xử lý một cách hợp lý mâu thuẫn giữa nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường của khu vực dự án nói riêng, cũng như trong khu vực.
- Đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường và cải tạo môi trường cảnh quan khu mỏ sau khi kết thúc khai thác, đóng cửa mỏ.

Mở đầu

Chương I: Mô tả tóm tắt dự án

Chương II: Điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế xã hội

Chương III: Đánh giá các tác động môi trường

Chương IV: Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường.

Chương V: Cam kết thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường

Chương VI: Chương trình quản lý và giám sát môi trường

Chương VII: Dự toán kinh phí cho các công trình môi trường

Chương VIII: Tham vấn ý kiến cộng đồng

Chương IX: Nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu và phương pháp đánh giá

Kết luận và kiến nghị

Các TCVN được áp dụng trong dự án.

Kết quả đo hiện trạng môi trường và ý kiến cộng đồng
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: