PHỤ LỤC

CÁC KHOÁNG VẬT SUNLFUL MÀU XÁM CHÌ ÁNH KIM GỒM

* NHÓM KHOÁNG VẬT GALENIT

- khoáng vật galen (pbs)

- khoáng vật alabandit (mns)

* NHÓM KHOÁNG VẬT ANTIMONIT

- khoáng vật antimonit (Sb2S3)

- khoáng vật Bímutin (Bi2S3)

* NHÓM KHOÁNG VẬT MOLIPDENIT

-khoáng vật molipdenit (MoS2)

- khoáng vật túngtenit (WS2)
Download
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: