Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 23/2012/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 28/12/2012
Trích yếu Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền"
Người ký NGUYỄN LINH NGỌC
Ngày hiệu lực 05/03/2013
Ngày hết hiệu lực
Tình trạng hiệu lực Đang hiệu lực
Công báo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]


Mã:
MỤC LỤC
Trang
Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG
3
Phần II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
3
Mục 1. NỘI DUNG LẬP BĐĐCKS-50
4
Mục 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG LẬP BĐĐCKS-50
10
Mục 3. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH
13
Mục 4. SẢN PHẨM LẬP BĐĐCKS-50
16
Phần III. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
19
Phần IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
20
Phụ lục 1. CÁC CHỈ TIÊU TỐI THIỂU VỀ CHẤT LƯỢNG KHOÁNG SẢN ÁP DỤNG TRONG LẬP BẢN ĐỒ ĐCKS TỶ LỆ 1:50.000
21
Phụ lục 2. PHÂN LOẠI QUY MÔ MỎ KHOÁNG
27
Phụ lục 3. PHÂN VÙNG THEO MỨC ĐỘ PHỨC TẠP VỀ ĐỊA CHẤT
30
Phụ lục 4. NỘI DUNG DỰ ÁN LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN TỶ LỆ 1:50 000
31
Phụ lục 5. NỘI DUNG BÁO CÁO THUYẾT MINH ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN TỶ LỆ 1: 50 000
33
Phụ lục 6. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
36
Phụ lục 7. SỔ THỐNG KÊ CÁC MỎ KHOÁNG, BIỂU HIỆN KHOÁNG SẢN, BIỂU HIỆN KHOÁNG HOÁ
37
Phụ lục 8. VIẾT TÊN VÀ KÝ HIỆU KHOÁNG VẬT
38
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: