1. Cấu trúc vỏ Trái Đất. Các thuyết kiến tạo Sự vận động của vỏ Trái Đất là nguyên nhân của mọi biến cố có nguồn gốc nội sinh như hoạt động tạo núi, sự hình thành các thể đá magma (xâm nhập và phun trào núi lửa), động đất v.v.. Nói cho cùng thì nhiều biến cố trong hoạt động địa chất ngoại sinh lại cũng có nguồn gốc từ những vận động của vỏ Trái Đất, như sự hình thành các thể đá trầm tích trong các bồn, nhưng chính các bồn lại được hình thành từ kết quả của những chuyển động của vỏ Trái Đất. Việc nghiên cứu quy luật và lịch sử những vận động của vỏ Trái Đất và hệ quả của những vận động đó là nhiệm vụ của một ngành học lý thú trong địa chất học là kiến tạo học. Từ hình thái các cấu trúc địa chất, các nhà kiến tạo nghiên cứu nguồn gốc sinh thành của các dạng cấu trúc đó, cơ chế và lịch sử vận động để hình thành các dạng cấu trúc đa dạng và phức tạp của vỏ Trái Đất. 1.1. Cấu trúc vỏ Trái Đất Bề mặt Trái Đất gồm các lục địa và các đại dương, nhưng các lục địa và đại dương cũng không đồng nhất về cấu trúc và lịch sử phát triển mà tuỳ thuộc vào cấu trúc của vỏ Trái Đất của từng nơi. Vỏ Trái Đất là phần trên cùng của các quyển phía trong của Trái Đất (trên đó là thuỷ quyển và khí quyển) và có cấu trúc khác nhau tuỳ theo đó là lục địa hay đại dương (H.1.5.). - Vỏ đại dương, như tên gọi của nó, kiểu vỏ này phân bố dưới các đại dương và từ trên xuống dưới gồm các lớp sau đây: Lớp 1 gồm các sản phẩm trầm tích có bề dày từ 0m (như ở sống núi giữa đại dương) đến vài kilomet, nhưng trung bình khoảng 300m. Tốc độ sóng địa chấn Vp = 2; tỷ trọng d = 1,93 - 2,3. Lớp 2 gồm chủ yếu là đá bazan, nên cũng có tên gọi là lớp bazan, và cũng có người gọi là lớp móng (basement) có bề dày vài kilomet. Vp = 4 - 6; d = 2,55. Lớp 3 hay còn gọi là lớp đại dương được coi là có thành phần serpentin do hydrat hoá phần đỉnh của manti trên, có bề dày khoảng 5 - 6km; Vp = 6,7; d = 2,95. - Vỏ lục địa có cấu trúc phức tạp hơn và gồm hai lớp : (1) Lớp trầm tích có bề dày vài kilomet; Vp = 3,5; d = 2 - 2,5. (2) Lớp phức hợp chủ yếu gồm các đá
Download
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: