Các quá trình địa chất nội sinh Bài 3: Hoạt động biến chất 1. Khái niệm chung 1.1. Định nghĩa. Biến chất là quá trình chuyển hóa của một loại đá có trước (trầm tích hoặc magma, vốn ở trạng thái rắn) khi gặp những điều kiện nhiệt độ và áp suất cao trong lòng đất. Quá trình biến chất đá trầm tích bắt đầu ngay từ khi những điều kiện nhiệt độ và áp suất khác đi so với những điều kiện khi thành đá. Thông thường sự thành đá (diagenesis) xưa nay được coi là tập hợp những quá trình biến chất làm chuyển hóa (gắn kết và đông rắn) các sản phẩm trầm tích thành một thứ đá bền chắc. Khi áp suất và nhiệt độ tăng đủ, mọi loại đá đều nóng chảy – magma granit ra đời sớm sẽ kết hợp với các khoáng vật sót; những khoáng vật ấy sẽ bị biến chất ngay ở trạng thái rắn và cũng sẽ nóng chảy khi áp suất và nhiệt độ tăng. Như thế, đường cong xuất hiện magma granit phân cách dung thể khỏi vùng biến chất (H. 1). Mức độ và tính chất kết tinh thể hiện ở các kiểu kiến trúc: hạt biến tinh, vảy biến tinh, granulit, mylonit v.v..

Download
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: