Các bạn vào Query> Select>
- Select Records from table: Chọn bảng cần tìm kiếm
- That satifi: Đánh lệnh Rowid=n
- Sort Results by comun: Chọn cột cần tìm kiếm ( thường là id)

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: