Để kết hợp các điểm thành đường trong mapinfo bạn có thể sử dụng tools CONNDOTS
Download
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hoặc
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: