Bài toán đặt ra giờ mình có 5 đường đang ở dạng pl. Mình muốn tách tất cả 5 đường đó thành các đoạn nhỏ và giao nhau ở các đầu mút.
Trước khi sử dụng tất cả là 1 đối tượng

Sau khi sử dụng


Download tools Break Polylines into Lines
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: