Công cụ cho phép truy vấn tìm kiếm dữ liệu trong mapinfo
MapSearch cho phép bạn tìm kiếm các đối tượng trong cửa sổ Map hiện tại, dựa trên các giá trị trong một cột được đưa ra trong một bảng (ví dụ như một huyện hoặc khoáng sản ). MapSearch cung cấp chức năng tương đương với chức năng Find trong MapInfo Professional.


Trước tiên, bạn sẽ cần phải xác định (hoặc respecify) các bảng và cột để tìm kiếm.
Sau đó, một hộp thoại sẽ xuất hiện khi bạn nhập giá trị (ví dụ như một phần của tên huyện, tỉnh, mỏ, khoáng sản).
Danh sách với kết quả có thể sẽ được cập nhật trong khi bạn gõ.
Sau khi chọn một giá trị và nhấn OK đối tượng được tìm thấy sẽ được chọn ngoài cửa sổ và cửa sổ Bản đồ sẽ phóng to chúng.
Ngoài ra bạn có thể sử dụng để combine các đối tượng trùng nhau trong mapinfo
Download
Mã:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: