Có bác nào có tài liệu (báo cáo, bản đồ) địa chất công trình của Quảng Nam và Đà Nẵng tỷ lệ lớn không, cho em xin với. Ngoài ra em cũng cần tài liệu về lỗ khoan thăm dò, quan trắc nước ngầm ở hai tỉnh, thành nói trên, nếu bác nào có cho em thì xin được hậu tạ.

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: