em muốn viết các hàm tự tạo để tính DUNG TRỌNG KHÔ, HỆ SỐ RỖNG, ĐỘ RỖNG, HỆ SỐ BÃO HÒA NƯỚC, ĐỘ SỆT, giá trị trung bình sức kháng cắt, gọi tên đất theo thành phần hạt, chỉ số dẽo. anh chị nào biết thì bày cho e với ạ. cám ơn các anh chị nhiều...

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: