Chào mọi người, mình mới học ArcGIS, đã xem qua loạt video tự học ArcGIS trên diễn đàn.
Mình đang vướng 1 vấn đề sau nhờ mọi người giúp đỡ:
Mình có được bản đồ raster gồm 2 file:
+ File ảnh JPG độ phân giải 10000x10000.
+ File TAB có nội dung như sau:
Mã:
!table
!version 300
!charset WindowsLatin1


Definition Table
  File "hcm_gg_tq.jpg"
  Type "RASTER"
  (106.313283,11.175066) (758,333) Label "pt1",
  (106.682988,10.362556) (5066,9974) Label "pt2",
  (106.997461,10.949488) (8730,3015) Label "pt3"
  CoordSys Earth Projection 1, 0
  Units "degree"
Theo như file TAB này thì nó ghi 3 điểm tham chiếu gồm tọa độ pixel trong file ảnh và longitude, latitude.

Bây giờ mình cần import cái ảnh này vào ArcMap như là 1 layer để làm bản đồ lót nền cho các layer khác. Mình đã thử 1 số cách đã search được nhưng chưa thành công:
+ Dùng Data Interop/Quick Import: Import file TAB thì gặp lỗi "Error when writing schema: A unique destination feature type name could not be generated for '' ".
+ Mở file TAB bằng MapInfo để convert nó sang MIF: Nhưng sau khi mở file TAB thì trên MapInfo menu Table/Export bị mờ không thể nhấn được.
+ Add file ảnh vào ArcMap và đăng ký tọa độ: Nhưng khi click vào ảnh thì không biết làm thế nào để click vào đúng 1 trong 3 pixel tham chiếu trong file TAB như điểm (758,333) chẳng hạn.

Đây là file ảnh của người ta cho, giờ không biết xoay sở làm sao. Mong mọi người giúp đỡ !

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: