Ngày 10 tháng 6 năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Thông tư số: 31/2014/TT-BTNMT ngày 10 tháng 6 năm 2014 về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò từ mặt đất.
Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò từ mặt đất, QCVN :2014/BTNMT.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2014.
Văn phòng Tổng cục./.
Tải (dowload) toàn văn Thông tư số: 31/2014/TT-BTNMT bên dưới:

[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: