mình cần các tài liệu về cách đánh giá đặc điểm cấu trúc nền, và đánh giá khả năng quy hoạch của 1 vùng nào đó dựa theo các cấu trúc nền đã phân chia. Anh (chị) nào có tài liệu liên quan thì cho e tham khảo với ạ!

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: