Mọi người ơi giúp mình với!<br>Mình được yêu cầu làm bản đồ chỉ từ dữ liệu là bảng ecxel gồm tọa độ long, lat; khoảnh rừng; độ cao. Nếu làm ở mapinfo thì làm như thế nào ạ?<br>Mình cảm ơn!<img src="images/smilies/confused.png" border="0" alt="" title="Confused" smilieid="10" class="inlineimg">

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: