Cho mình hỏi có bản đồ 2D như thế này, rồi làm sao vẽ thành Bản đồ 3D rồi thêm trồng cây keo lá tràm vào đấy. Mình đang nghiên cứu vẽ bản đồ 3D hồi phục môi trường, xin cảm ơn!!![Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: