Anh chị nào trong diễn đàn mình có file bản đồ địa chất thủy văn tỉnh Trà Vinh tỷ lệ 1:50.000 hoặc lớn hơn không.&nbsp;<br>Cho em xin với. Thanks nhiều<img src="images/smilies/smile.png" border="0" alt="" title="Smile" smilieid="1" class="inlineimg"><img src="images/smilies/smile.png" border="0" alt="" title="Smile" smilieid="1" class="inlineimg"><img src="images/smilies/smile.png" border="0" alt="" title="Smile" smilieid="1" class="inlineimg">

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: