ArcGIS Server là nền tảng để xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) có quy mô lớn, trong đó các ứng dụng GIS được quản lý tập trung, hỗ trợ đa người dùng, tích hợp nhiều chức năng GIS mạnh và được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn công nghiệp. ArcGIS Server quản lý các nguồn dữ liệu địa lý như bản đồ, số liệu không gian …
Đây là một hệ thống phân phối gồm nhiều thành phần có thể triển khai trên nhiều máy khác nhau. Mỗi thành phần này nắm giữ một vai trò cụ thể trong quá trình quản lý, hoạt động hoặc ngừng hoạt động, cân bằng nguồn tài nguyên cung cấp cho một hay nhiều server.
Để có thể triển khai hệ thống Arcgis Server các bạn phải biết cài ArcSde.
Hãy Download tài liệu bên dưới để tham khảo:
http://taimienphi.org/tai-lieu/hoc-tap-nghien-cuu/tai-lieu-huong-dan-cai-dat-arcsde-10-0/

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: