>>Suy Ngẫm:
Sống là phải cho đi! Hãy cho đi tất cả những gì bạn có,để rồi nhận ra rằng đòi lại sẽ rất khó!

Lời nhắn từ diễn đàn

No Chủ đề specified. If you followed a valid link, please notify the administrator