>>Suy Ngẫm: Tôi chưa thất bại. Tôi chỉ là đã tìm ra 10,000 cách không hoạt động.
I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work.
Thomas Edison
.

Lời nhắn từ diễn đàn

No Chủ đề specified. If you followed a valid link, please notify the administrator