mình có bài tiểu luận về nhà. trong đó có vấn đề phân tích nguyên nhân trái đất có thể nguội đi từ khi còn là hành tinh nóng bỏng chỉ dung nham lúc hình thành. và trở thành mặt đất khi nguội đi như bây giờ. dù rằng ko thể có sự truyền nhiệt ra không gian đc với thuyết bảo toàn năng lượng thì ... nhiệt lượng đó đã đi đâu để nguội đi trở thành mặt đất như bây giờ
(giờ đây trái đât hơn 98% là ở dạng lỏng dung nham chỉ có ít ở tâm và vỏ là dạng rắn)
có ai có tài liệu hoặc trả lời giúp mình câu này dc ko

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: