Cách chuyển thì mình đã biết nhưng mình gặp vấn đề ở đây là mình muốn gộp tất cả các file cad do chuyển từ mapifor sang vào chung 1 bản vẽ như mapinfor. Vì khi chuyển từ map sang các layer map sẽ tạo ra 1 bản vẽ riêng. Nhờ các pro giúp&nbsp;<img src="images/smilies/9.gif" border="0" alt="" title="9" smilieid="20" class="inlineimg">

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: