các a cho e hỏi:<br>Ý nghĩa của phân cấp độ dốc?<br>Ý nghĩa của vấn đề tạo bản đồ đường đồng mức<br>Ý nghĩa của việc nghiên cứu tạo bản đồ Hillshade.<br>Ý nghĩa của tạo bản đồ aspect.<br>ai biết trả lời giúp e với ạ, e mới học về arcgis nên chưa hiểu gì lắm <br>e cảm ơn ạ !!!

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: