Chào các bạn.<br>Hiện nay, công cụ Emap for data V3.0 mình mới hoàn thành và tải lên cho mọi người dùng miễn phí. chức năng của công cụ:<br>- Xử lý chồng chéo dữ liệu<br>- Chuyển đổi mã font<br>- Biên tập sử dụng đất<br>- Xuất dữ liệu ra excel<br>Công cụ được viết trên phần mềm ArcMap phiên bản 10.1 trở lên<br>các bạn vào xem hướng dẫn cài đặt và tải công cụ về nhé.<br> <br>Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các bạn.<br><br>

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: