Cho điểm quặng sắt nằm trong đá bazo(gabro). Thân quặng có dạng mạch kéo dài với thế nằm 50/_15-20. Tỉ lệ thành phần quặng manhetit 60-70% inmenit 20-30% clorit 2-10%. Địa hình phân cắt mạnh. Mực nước ngầm sâu so với mặt địa hình.
Hãy nêu: tiên đề - dấu hiệu. Phương pháp tìm kiếm hợp lý.
Mong các anh chị các bạn giúp đỡ. E xin cảm ơn.

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: