mọi ng giúp e với ạ. e sắp nộp bài rồi mà khó hiểu quá,<br><br><div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">điểm quặng sắt nằm trong các đá tuổi trước cambri.thân quặng có dạng vỉa nằm trong các lớp quaczit. đá piến mica,gneins. thế nằm của quặng 50/15. thành phần chủ yếu gồm manhetit, hemantit,mactit,,,, địa hình phân cắt yếu,, mực nước ngầm nằm sát mạt đấy.</div><div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">hãy nêu tiên đề. dấu hiệu. phương pháp tìm kiếm hợp lí</div><div style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px;">e cảm ơn ạ&nbsp;<img src="images/smilies/55.gif" border="0" alt="" title="55" smilieid="66" class="inlineimg" style="font-family: Verdana, Arial, Tahoma, Calibri, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"></div>

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: