anh em cho mình hỏi tự nhiên mapinfo của mình bị lỗi font vị dụ như khi
viết chữ ( bình đồ -> b?nh đồ) hỏi cách khắc phục sửa lỗi mình đã thử rất nhiều font mà ko được

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: