trên bảo đồ chiếu bằng có cho đường đứt gãy, biết được 1 bên nâng lên so với 1 bên thì làm sao biết nó là đứt gãy gì ạ? e cảm ơn

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: