như tiêu đề ak, cụ thể là e có một ảnh bình thường nào đó. e đem vào surfer 13 đế số hóa nó, chọn trên ảnh một điểm để làm góc tọa độ rồi chọn thêm vài điểm nữa để nó tự nội suy ra tọa độ của các điểm khác trên ảnh, nhưng e tìm  mà k thấy, có ai giúp e với ak

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: