Hiện tại, em đang thành lập mặt cắt địa chất thăm dò địa chất và đã gặp khó khăn như sau:
Đầu bài:
Em có mặt cắt A-A và 1 lỗ Khoan LK1, lỗ khoan bị cong. Phương vị của A-A hợp với hướng Bắc là 30 độ chả hạn. Góc dốc của các lớp đất đá trong hố khoan là 40 độ chả hạn.
Câu hỏi:
Giờ em phải lập một mặt cắt B-B giao với tuyến A-A tại LK1. Tuyến B-B và A-A giao nhau 1 góc 65 độ
Như vậy, cùng là lỗ khoan 1, với độ cong như trên, góc dốc của các lớp đất đá như trên, thì khi em biểu diễn thế nào để góc dốc, phương vị của các lớp đất đá trong LK1 trên mặt cắt B-B.
Kiến nghị:
Các cao thủ xin giúp đỡ em, hoạc có tài liệu hoặc tool lips card về vấn đề này xin được chia sẻ cho anh em trong ngành, vì đây là một vấn đề thường xuyên gặp khi anh chị em công tác trong ngành. Cảm ơn anh chị em.

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: