Đây là toàn bộ bài giảng sile của Thầy Nguyễn Việt Kỳ thuộc Khoa Địa chất của Trường Đại học Bách Khoa, Tp. HCM. Share để mọi người tham khảo.<br>Link:&nbsp;[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: