Bắt đầu từ 2016, tạp chí Vietnam Journal of Earth Sciences ngoài trang chính là <a data-cke-saved-href="http://vjs.ac.vn/index.php/jse" href="http://vjs.ac.vn/index.php/jse">[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] có trên hệ thống academia.edu các công bố được upload liên tục các bài từ 2016. Xin giới thiệu với các bạn quan tâm vào đường link dưới đây để theo dõi, xem và tải về:<a data-cke-saved-href="https://independent.academia.edu/VietnamJournalofEarthSciences" href="https://independent.academia.edu/VietnamJournalofEarthSciences"><br>[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] trọng.

Bài Viết Cùng Chuyên Mục: